4 Contoh Surat Kuasa Menjual Tanah Yang Baik

Surat kuasa adalah surat yang dibuat oleh pemberi kuasa yang memuat pernyataan persetujuan dari pemberi kuasa untuk melimpahkan sebuah wewenang tertentu seperti yang tertera dalam surat kepada pemegang surat kuasa. Maka, surat kuasa jual tanah adalah surat yang berisi persetujuan dari pemberi kuasa untuk melimpahkan wewenang penjualan tanah kepada pemegang surat kuasa.Dari penjelasan singkat diatas, tentu Anda sudah memiliki gambaran mengenai bagaimana bentuk / format surat kuasa jual beli tanah. Namun jika masih bingung, mari kita simak contoh berikut ini.

Contoh Surat Kuasa Menjual Tanah

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama                           : Zainab
Tempat/tanggal lahir      : Aceh Besar, 07 April 1970     
NIK                             : xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pekerjaan                    : Petani
Alamat                        :  Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda No. 35 Aceh Besar 

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama                           : Ikhsan        
Tempat/tanggal lahir      : Aceh Besar, 25 Desember 1980
NIK                             : xxxxxxxxxxxxxxxx
Pekerjaan                    : PNS
Alamat                        : Jl. Banda Aceh - Medan No. 46 Aceh Besar

Untuk mengurus proses jual beli tanah kepada Pihak terkait dengan harga dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penerima kuasa atas Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxx dengan luas 500 m2 (lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Meunasah Baro, Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Segala hal yang ditimbulkan dari pelimpahan kuasa ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.
Demikianlah surat kuasa ini saya buat dengan sebenar - benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

                                                                                              Aceh Besar, 15 Januari 2016
Pemberi Kuasa                                                                       Penerima Kuasa

Materai Rp 6000

( Zainab )                                                                                   ( Ikhsan )Contoh Surat Kuasa Jual Beli Tanah

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama                           : Fatimah
Tempat/tanggal lahir      : Banda Aceh, 08 Maret 1960
Pekerjaan                    : Ibu Rumah Tangga       
Alamat                        :  Jl. Melati No. 12 Banda Aceh

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama                           : M. Ridha          
Tempat/tanggal lahir      : Banda Aceh, 20 Januari 1970
Pekerjaan                    : Wiraswasta 
Alamat                        : Jl. Beringin No. 22 Banda Aceh

Untuk menjual tanah kepada Pihak lain dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa atas Sebidang tanah Hak Milik Nomor: xxxxxx Seluas 400 m2 (empat ratus meter persegi), yang terletak di Kecamatan ............., Kelurahan ................. .

Demikianlah surat kuasa ini saya buat.

                                                                                              Banda Aceh, 15 Januari 2016
Pemberi Kuasa                                                                       Penerima Kuasa


( Fatimah )                                                                                ( M. Ridha )

Demikianlah 2 contoh surat kuasa menjual tanah yang bisa saya berikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan contoh surat diatas bisa menjadi tambahan referensi bagi Anda yang saat ini sedang menyusun surat tersebut. Silahkan like dan share kepada teman-teman lain yang membutuhkan.

Tidak ada komentar untuk "4 Contoh Surat Kuasa Menjual Tanah Yang Baik"