Kumpulan Contoh Surat Kuasa Pengurusan Hak Milik

Surat Kuasa Pengurusan Hak Milik - Ada banyak jenis surat kuasa yang biasa dibuat dan salah satunya adalah surat kuasa pengurusan hak milik yang akan kita bahas kali ini. Melalui contoh surat kuasa yang akan diberikan saya berharap jika dibutuhkan kita semua dapat dengan mudah membuat surat tersebut dan tidak perlu mengalami kendala berarti.

Surat kuasa pengurusan hak milik ini akan kita butuhkan jika kita memerlukan bantuan seseorang untuk pengurusan hak milik yang kita miliki. Untuk mendapatkan bantuan dalam pengurusan tersebut kita harus memberikan kuasa atas pengurusannya kepada seseorang, bentuk suratnya kurang lebih seperti pada contoh Surat Kuasa Pengurusan Hak Milik berikut.
 
 

SURAT KUASA
NO.XXI/PD/VII/2010

Saya yang bertanda di bawah ini:
nama                : Adelex
alamat              : Bandung
jabatan             : Directur Perusahaan
umur                 : 28 tahun

memberi kuasa sepenuhnya untuk mengurus seluruh harta milik pihak 1 kepada:

nama                : Anu Us
alamat              : Jakarta
jabatan             : Karyawan
umur                 : 30 tahun

Demikian surat kuasa kami buat dengan kesadaran untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak II
Yang menerima kuasaAnu Us
Pihak I
Yang member kuasaAdelex


Dengan Surat Kuasa Pengurusan Hak Milik yang ada di atas semoga kita semua lebih tahu bagaimana caranya menyusun atau membuat surat seperti ini. Kumpulansurat.web.id

Tidak ada komentar untuk "Kumpulan Contoh Surat Kuasa Pengurusan Hak Milik"