3 Contoh Surat Permohonan Bantuan Dana yang Benar

Gambar Contoh Surat Permohonan Bantuan Dana


Pengertian Surat Permohonan Bantuan Dana

Kumpulansurat.web.id - Ketika hendak mengadakan sebuah acara atau event organisasi tertentu, atau ingin membangun bangunan tertentu yang dipakai secara umum, tentu akan membutuhkan sejumlah dana agar kegiatan tersebut bisa dilaksanakan. Biasanya sumber dana dari acara seperti ini berasal dari kantor, perusahaan atau instansi-instansi tertentu ataupun perorangan. Nah, untuk memohon sejumlah dana tertentu kepada kantor ataupun perusahaan-perusahan tersebut, tentu akan membutuhkan surat permohonan bantuan dana. Surat permohonan bantuan dana adalah surat yang berisi permohonan ataupun permintaan kepada seseorang atau suatu pihak untuk diberikan sejumlah dana tertentu demi terlaksananya suatu kegiatan/aktifitas tertentu pula. Pembuatan surat ini biasanya juga disertai dengan proposal bantuan dana.

Cara Membuat Surat Pemohonan Bantuan Dana

Surat ini termasuk dalam kategori surat resmi, sehingga dalam pembuatannya harus mengikuti aturan-aturan yang resmi pula. Penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan sopan serta menggunakan aturan penulisan yang baik dan benar tentu akan menghasilkan sebuah surat permohonan yang baik dan benar pula. Selain dari itu, ada beberapa hal lain juga tidak boleh dilupakan dalam membuat surat permohonan dana, yaitu :

1. Tujuan Penggunaan Dana
2. Penanggung Jawab
3. Tata cara pemberian bantuan yang diminta.

Seperti surat resmi pada umumnya, surat permohonan bantuan dana juga memiliki bagian-bagian tertentu yang tidak boleh dilupakan, yaitu :

1. Kepala Surat (Kop Surat)
2. Nomor
3. Lampiran
4. Perihal
5. Orang/Lembaga/Perusahaan/Instansi yang dituju
6. Salam Pembuka
7. Isi
8. Penjelasan mengenai cara pemberian bantuan
9. Salam Penutup
10. Tanda tangan Penanggung Jawab


Dari penjelasan singkat diatas, tentu Anda sudah mempunya gambaran bagaimana format surat permohonan bantuan dana yang baik dan benar bukan. Namun agar lebih jelas, silahkan lihat pada contoh di bawah ini.

Contoh Surat Permohonan Bantuan Dana I

PANITIA PEMBANGUNAN MESJID ...........
Jln. ..... Kec. ......... Kab. ........
Telp. xxxx xxxxxx
===================================================================
Nomor       : 35/IV/2016
Lampiran  : 1 Rangkap Proposal
Perihal       : Permohonan Bantuan Dana

Kepada Yang Terhormat,
Bapak/Ibu ............
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam silaturrahmi. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan berkah serta kemudahan rizqi dari-Nya, Amin.

Sehubungan dengan rencana lanjutan pembangunan Masjid ............. yang sesuai estimasi kami selaku panitia memperkirakan akan menghabiskan dana sebesar RP. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Maka dengan ini kami memohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan bantuan dana seikhlasnya.

Pemberian bantuan dana dapat diserahkan kepada:

1. Zulkifli
2. Munadi
3. JUwaini

Demikian surat permhonan ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapnya terima kasih. Semoga amalan dan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah yang maha kuasa, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Desa .........., 2 Februari 2016
Panitia Pembangunan Masjid ...........


( nama ketua panitia )

Lihat juga : 
-6 Contoh Surat Perjanjian Kontrak Rumah Lengkap


Contoh Surat Permohonan Bantuan Dana II

TABLIGH AKBAR MAULID NABI MUHAMMAD SAW BERSAMA
"JUDUL ......."
PONDOK PESANTREN .............
Jl. ....... No..... Kec. ......... Kab. ..........
===================================================================

Banda Aceh, 2 Februari 2016

Nomor       : 24/DU/IV/2016
Lampiran  : -
Perihal      : Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Tabligh Akbar

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Saudara/i
di- Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang sudah memberikan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam, selalu kita curahkan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW agar kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin.

Alhamdulillah pada kesempatan ini, kami selaku santri pengurus Pondok Pesantren ......... berencana mengadakan kegiatan Tabligh Akbar yang akan di isi oleh Mubaligh ............. yang bertema ................. Kegiatan tersebut rencananya akan diselenggarakan pada :

Hari dan Tanggal  :
Tempat                   :
Waktu                     :

Kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya Syi'ar Agama Islam yang manfaat serta pahalanya InsyaAllah sangat besar. Demi kelancaran kegiatan tersebut, sekiranya Bapak/Ibu/Sodara/i berkenan untuk ikut serta dalam mensukseskannya dengan menyumbangkan sedikit hartanya, karena saat ini kami masih membutuhkan dana sebagai operasional kegiatan baik sebelum kegiatan maupun pada saat kegiatan berjalan.

Demikian surat permohonan bantuan dana ini kami sampaikan agar menjadi maklum, atas perhatian, dukungan serta bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT melipat gandakan ganjaran serta rejekinya kepada Bapak/Ibu/Saudara/i. Amin.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Panitia Kegiatan Tabligh Akbar

Ketua Panitia                                                              Sekretaris


       ( Nama Ketua )                                                    ( Nama Sekretaris )

Demikianlah 2 contoh surat pemohonan bantuan dana yang bisa saya bagikan untuk Anda pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga sedikitnya dapat bermanfaat bagi Anda, khususnya yang sedang membutuhkan referensi dalam menyusun surat tersebut. Jika contoh surat yang saya bagikan di atas bermanfaat untuk Anda,

Tidak ada komentar untuk "3 Contoh Surat Permohonan Bantuan Dana yang Benar"